Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Renta na zwiększone potrzeby

Miałeś wypadek w Polsce? Przeczytaj o jakie roszczenia możesz ubiegać się po wypadku!

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

  • Koszty opieki
  • Miesięczna renta na utrzymanie
  • Diety, rehabilitacja i leczenie

 

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
Jeżeli na skutek wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego ma prawo żądać od sprawcy szkody/ubezpieczyciela pokrycia tych kosztów lub wypłaty renty miesięcznej. W skład roszczenia mogą wchodzić: koszty przystosowania mieszkania do warunków osoby niepełnosprawnej, specjalne wyżywienie, rehabilitacja i leczenie, inne okresowo ponoszone wydatki (łącznie z dojazdami na leczenie), koszty opieki.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Art. 444.§1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego
zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty
przygotowania do innego zawodu.
§2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na
przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!