Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Renta za niezdolność do pracy

Miałeś wypadek w Polsce? Przeczytaj o jakie roszczenia możesz ubiegać się po wypadku!

Rodzaje roszczeń

  • Rodzaje roszczeń
  • Rodzaje roszczeń
  • Rodzaje roszczeń

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy
Poszkodowany, który na skutek doznanych w wypadku obrażeń nie jest w stanie kontynuować pracy ma prawo do renty. Renta przyznawana jest w wysokości zarobków uzyskiwanych przed wypadkiem lub w wysokości różnicy między uzyskiwanym przed wypadkiem wynagrodzeniem a rentą przyznaną przez ZUS. Renta przysługuje również osobom, które utraciły na skutek wypadku częściową zdolność do pracy.

Podstawa prawna roszczenia
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Art. 444.§1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!