Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Zadośćuczynienie po wypadku

Miałeś wypadek w Polsce? Przeczytaj o jakie roszczenia możesz ubiegać się po wypadku!

Zadośćuczynienie po wypadku

  • Za doznane obrażenia fizyczne i psychiczne
  • Odszkodowanie jednorazowe


Zadośćuczynienie po wypadku
W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu należy się odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (psychiczną, moralną, fizyczną).
Zadośćuczynienie jest świadczeniem osobistym (przynależnym poszkodowanemu) i jednorazowym (niemożliwe jest przyznanie/zasądzenie zadośćuczynienia w formie miesięcznej renty). Przyznana i wypłacona kwota pieniężna ma stanowić ekwiwalent za poniesioną przez poszkodowanego szkodę niemajątkową.
Zadośćuczynienie powinno kompensować poszkodowanemu doznane przez niego ból i cierpienia fizyczne oraz psychiczne a także ewentualną utratę radości życia.

Wysokość zadośćuczynienia
Wysokość zadośćuczynienia zależna jest m.in. od doznanego uszczerbku natury psychicznej i fizycznej przez osobę poszkodowaną. Zgodnie z orzecznictwem sądowym zadośćuczynienie powinno wyrażać ekonomicznie odczuwalną wartość majątkową.

Wśród czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia wymienić można:

  • stopień cierpień fizycznych i psychicznych;
  • długotrwałość i intensywność (nasilenie) cierpień fizycznych i psychicznych;
  • trwałość następstw zdarzenia, długość leczenia i rehabilitacji;
  • wiek poszkodowanego;
  • rodzaj wykonywanej przez poszkodowanego pracy, wysokość uzyskiwanych dochodów, możliwości rozwoju zawodowego i awansu;
  • szanse na przyszłość.

Podstawa prawna roszczenia
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Art. 445§1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznanąkrzywdę.
§2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców, tylko wtedy gdy uznane zostało na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.
Art.448 W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 par. 3 stosuje się.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!