Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Świadczenia i zasiłki socjalne w Wielkiej Brytanii

Uzyskujemy świadczenia socjalne:

  • zasiłek dla bezrobotnych
  • zasiłek chorobowy
  • Child Benefit

 

Zasiłek dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne przebywające na terenie Wielkiej Brytanii mogą otrzymać zasiłek Jobseeker's Allowance.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną przebywającą na terenie Anglii, Szkocji, Walii należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych. Nawet jeśli pracujesz, ale twój wymiar godzin czasu pracy tygodniowo nie przekracza 16-tu godzin możesz ubiegać się o taki zasiłek.

Rozróżniamy dwa rodzaje Jobseeker's Allowance mianowicie:

  • Contribution-based Jobseeker's Allowance - ten rodzaj zasiłku dla bezrobotnych na terenie Wielkiej Brytani wypłacany jest na podstawie opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy on dwóch ostatnich lat podatkowych. Osoba, której przyznany jest taki zasiłek otrzymuje go przez okres 6 miesięcy.  
  • Income-based Jobseeker's Allowance - jest to forma zasiłku, która opiera się na uzyskanych dochodach oraz posiadanych oszczędnościach. Tan rodzaj zasiłku dotyczy osób, które nie posiadają odpowiedniej ilości składek.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać świadczenie w formie zasiłku dla osób bezrobotnych należy być przede wszystkim osobą zdolna do pracy, mogącą podjąć pracę w każdej chwili. Aplikujący powinien aktywnie poszukiwać pracy i mieć co najmniej 18 lat . Osoby, który są w wieku emerytalnym takiego zasiłku nie otrzymają.

Jeśli zostanie przyznany Ci zasiłek dla osób bezrobotnych, będziesz musiał pojawiać się systematycznie na spotkaniach, jakie organizuje Jobcenter. Zadaniem doradców Jobcenter jest służenie pomocą w zakresie poszukiwania pracy dla Ciebie, jak również sprawdzenie efektywności poszukiwania pracy.

Zasiłek dla osób osiągających niskie dochód

Jeśli z przyczyn niezależnych od siebie nie możesz podjąć pracy lub pracujesz w niepełnym wymiarze godzin tygodniowo należy Ci się zasiłek rekompensujący niskie dochody.

W Wielkiej Brytanii wyróżniamy dwa rodzaje tego typu zasiłków:

  • Income Suport - do otrzymania tego zasiłku uprawnione są osoby, które maja co najmniej 16 lat, które samotnie wychowują dzieci, są osobami niepełnosprawnymi, kobiety posiadające dziecko przed 15-tym tygodniem życia, osoby sprawujące opiekę nad osobą chorą, bądź starszą, osoby nie posiadające oszczędności w kwocie 16.000 funtów.
  • Working Tax Credit - taką formę zasiłku mogą otrzymać pary, które pracują odpowiedni wymiar godzin tygodniowo. Wiking Tax Credit należy się: rodzicom, którzy są odpowiedzialni za dzieci, osoby młode pracujące co najmniej przez 16 godzin tygodniowo, osoby do 16 roku życia pracujące co najmniej16 godzin w tygodniu, osoby w wieku 50 lat, rozpoczynające pracę, pracujące powyżej 16-tu godzin tygodniowo, pary, które nie posiadają dzieci (jedno z partnerów ma ukończone 25 lat oraz jeden z partnerów przepracowuje w tygodniu co najmniej 30 godzinB - zasiłek wówczas otrzymuje jeden z partnerów), osoby samotne po ukończeniu 25 roku życia, pracujące minimum 30 godzin tygodniowo.

Zasiłki chorobowe w Wielkiej Brytanii

Warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego jest niezwłoczne poinformowanie swojego pracodawcy o chorobie nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia choroby. Taki zasiłek przyznawany jest pracownikom, którzy wypełniali swoje obowiązki zgodnie z podpisanym kontraktem o pracę. Choroba trwa co najmniej 4 dni z uwzględnieniem sobót oraz niedziel oraz w sytuacjach, gdzie pracownik zarabia średnio tygodniowo 107 funtów.

Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wypłacany jest maksymalnie przez okres 28 tygodni. Zasiłek ten wypłacany jest dopiero od 4 dnia trwania choroby. W sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy i w terminie 8 tygodni ponownie zachoruje wówczas okresy te są sumowane oraz traktuje się je jako jeden okres choroby.

Czy pracodawca może zaprzestać wypłaty zasiłku chorobowego?

Tak, jeśli choroba trwa dłużej niż 28 tygodni. Również jeśli pracownik choruje przez okres 3 lat i zasiłek nie był wypłacany nawet przez okres 28 tygodni. Jeśli zasiłek miałby być wypłacany kobiecie otrzymującej zasiłek, bądź dodatek macierzyński.

Zasiłki oraz benefity dla kobiet będących w ciąży oraz zasiłki na dzieci w Wielkiej Brytanii

Jakie zasiłki może otrzymać kobieta ciężarna lub rodziny posiadające dzieci?

Do takich zasiłków należą: becikowe, urlop macierzyński, zasiłek, dodatek macierzyński, urlop macierzyński, bądź ojcowski, zasiłek, dodatek na dziecko oraz zwrot kosztów opieki na dziecko.

Zasiłek Child Benefit

Jeśli przebywasz na terenie Wielkiej Brytanii, posiadasz dziecko na które ponosisz koszty utrzymania (żywienie, nauka, ubrania) masz prawo do zasiłku Child Benefit. Takie świadczenie wypłacane jest do 16 roku życia, chyba że dziecko nie pracuje oraz nadal podejmuje naukę to świadczenie może być przyznane do 20- tego roku życia. Świadczenie wypłacane jest raz w miesiącu matce dziecka, bądź osobie z którą dziecko mieszka. Aby otrzymać Child Benefit należy dostarczyć europejski akt urodzenia dziecka.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!