Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Wypadek przy pracy w Holandii

Uległeś wypadkowi przy pracy w Holandii? Z naszą pomocą uzyskasz pełne 100% odszkodowania!

Odszkodowanie z Holandii:

  • Profesjonalna analiza i prowadzenie sprawy
  • Twoją sprawę prowadzi holenderski adwokat
  • Uzyskujesz pełne 100% odszkodowania

 

Prawo holenderskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Holandii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Dotyczy to wszystkich poszkodowanych, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Jeżeli do powstania wypadku przyczyniły się zaniedbania pracodawcy lub nieprawidłowe działania innego pracownika możesz mieć prawo do odszkodowania.

Doznałeś szkody w wypadku? Skonsultuj sprawę!
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na terenie Holandii często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw i możliwości uzyskania odszkodowania za straty materialne oraz zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowani po wypadku opuszczają pracę i wracają do kraju. Wiele osób nie podejmuje nawet starań o uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego UWV. Takie nastawienie poszkodowanych spowodowane jest najczęściej nieznajomością procedur prawnych kraju, w którym pracują i doznają szkody. Brak znajomości języka, niechęć i strach powodują, iż wielu poszkodowanych całkowicie zarzuca próby uzyskania odszkodowania. Jeżeli znalazłeś się w opisanej wyżej sytuacji, doznałeś szkody w wypadku i nie wiesz co zrobić, skontaktuj się z nami. Nasz holenderski zespół prawny oceni bezpłatnie Twoją sprawę. Jeżeli podejmiemy się sprawy, nie będziesz zobowiązany do opłacania naszych czynności - uzyskasz pełne 100% odszkodowania.

Zwolnienie z pracy po wypadku jest nielegalne!
Zdarza się, że pracodawca bezprawnie grozi pracownikowi zwolnieniem z pracy, jeśli ten nie zrezygnuje z wysunięcia roszczeń odszkodowawczych. Takie postawienie sprawy przez właścicieli firm powoduje, iż poszkodowani podpisują niekorzystne dla nich ugody lub oświadczenia zawierające fałszywe wersje wydarzeń. Jeżeli nie uległeś presji ze strony pracodawcy i zostałeś zwolniony, zgłoś się do nas. W takim przypadku masz prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie pracy. Twoją sprawę wypadku przy pracy oceni nasz zespół prawny i poprowadzi bez opłat.

Odnotowanie wypadku w rejestrze wypadków
Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków, które miały miejsce na terenie zakładu pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo wglądu do tego rejestru. Może on posłużyć jako ważny dowód w trakcie dochodzenia sądowego. Warto pamiętać, że w sprawach związanych z udowadnianiem winy po wypadkach w Holandii istnieje zasada tzw. „odwrotnego udowadniania” (pozwany pracodawca musi udowodnić, że dotrzymał obowiązków wobec pracownika).

Udokumentowanie wypadku oraz szkód
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na terenie Holandii powinni pamiętać o zabezpieczeniu jak największej liczby dowodów. Zdjęcia miejsca wypadku zrobione zaraz po zajściu zdarzenia mogą mieć duże znaczenie przy dochodzeniu o odszkodowania. Wypadek należy też bezzwłocznie zgłosić holenderskiej inspekcji pracy. W dalszej kolejności poszkodowany powinien zabezpieczyć dane i zeznania świadków (którzy z czasem mogą chcieć zapomnieć prawdziwy przebieg wypadku). Jeżeli poszkodowany doznał szkód fizycznych niezmiernie istotne jest podjęcie leczenia - postawienie właściwej diagnozy, opisanie dolegliwości oraz podjęcie rehabilitacji. W przypadku pojawienia się kosztów związanych z wypadkiem należy zabezpieczyć oryginały faktur i rachunków.

O jakie odszkodowania można ubiegać się po wypadku przy pracy?
Podstawowym roszczeniem przysługującym poszkodowanemu jest zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu po wypadku. Pojawienie się obrażeń po wypadku powoduje, iż poszkodowany ma prawo występować o ten rodzaj odszkodowania. Dalsze roszczenia są konsekwencją uszczerbku na zdrowiu - koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone dochody na skutek niezdolności do pracy, renty.

Wypadek na budowie w Holandii
Place budowy to niebezpieczne środowisko pracy stwarzające duże ryzyko wystąpienia wypadku. Często dochodzi tu do upadków z wysokości, przygnieceń i uderzeń przez spadające elementy konstrukcji, potrąceń i zmiażdżeń z udziałem maszyn budowlanych. Ryzyko to jest jeszcze większe, jeśli pracodawca lub współpracownik nie przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy, brak jest środków zabezpieczających (kasków, okularów, obuwia i ubrań ochronnych). Jeżeli do wypadku doszło nie z winy poszkodowanego, ma on prawo do roszczenia odszkodowania od pracodawcy lub z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wypadek w fabryce w Holandii
Do najczęstszych wypadków na terenie fabryk w Holandii zaliczyć można wypadki z udziałem wózków widłowych oraz maszyn fabrycznych, zatrucia chemikaliami, przygniecenia przez ciężkie przedmioty oraz poparzenia. Dochodzi do nich najczęściej z powodu zaniedbań, których dopuszczają się pracodawcy, takich jak np. brak wyposażenia pracowników w odzież ochronną, nieodpowiednie zabezpieczenie niebezpiecznych substancji, zła organizacja miejsca i czasu pracy, zaniedbania związane z przeprowadzeniem szkoleń pracowników. Każdy pracownik, który uległ wypadkowi będącemu skutkiem zaniedbań pracodawcy lub współpracownika przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania.

Wypadek podczas pracy na farmie rolnej
Ciężka praca fizyczna na farmie wiąże się z wieloma obowiązkami, które niosą ze sobą ryzyko poważnych wypadków. Praca z użyciem maszyn rolniczych, kontakt ze zwierzętami, podnoszenie ciężkich pakunków - to wszystko wiąże się z ryzykiem urazów. Każda osoba, która uległa wypadkowi na terenie farmy w Holandii ma prawo do uzyskania odszkodowania, o ile wypadek nie nastąpił z jej winy. Wadliwie działające maszyny, brak odpowiedniego przeszkolenia i odzieży ochronnej to tylko niektóre przykłady zaniedbań, których dopuszczają się pracodawcy.

Wypadek w szklarni w Holandii
Wypadkami, którym najczęściej ulegają osoby pracujące w holenderskich szklarniach są: poślizgnięcia, potknięcia, upadki z platform lub drabin. Najczęstszymi powodami wypadków są zaniedbania, których dopuszczają się pracodawcy dotyczące nieprzestrzegania zasad BHP. Każda osoba, która z powodu zaniedbań pracodawcy uległa wypadkowi w trakcie pracy w szklarni może rościć sobie prawo do odszkodowania.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!