Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Wypadek przy pracy w Irlandii

Uległeś wypadkowi przy pracy w Irlandii nie z własnej winy? Pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie!

Odszkodowanie po wypadku przy pracy w Irlandii

  • Profesjonalna analiza i prowadzenie sprawy
  • Twoją sprawę prowadzi irlandzki adwokat
  • Uzyskujesz pełne 100% odszkodowania

 

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w czasie pracy. Pracodawcy zobowiązani są przkeazania ubrań ochronnych, okularów ochronnych, rękawic czy kasków, a także bezpiecznych maszyn i urządzeń. Jeżeli praca jest szczególnie ciężka lub niebezpieczna nie powinna być wykonywana przez jednego pracownika, gdyż zwiększa to ryzyko wypadku. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczy również innych pracowników. Jeżeli przed wypadkiem zaobserwowałeś łamanie zasad bezpieczeństwa, które mogły spowodować wypadek, zgłoś się do nas. Bezpłatnie skonsultujemy Twoją sprawę.

Safety Health and Welfare At Work Act 2005
Akt prawny, który gwarantuje prawa pracownicze (bezpieczeństwo, higienę oraz warunki pracy) go Safety Health and Welfare At Work Act. Nie wszyscy jednak Polacy zdają sobie z przysługujących im praw oraz obowiązków pracodawcy. safety Act stanowi, iż pracodawca powinien zapobiegać wszelkiego rodzaju działaniom i zachowaniom, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. Pracodawca jest zobligowany do wyposażenia pracowników w ochronną odzież i odpowiadający wykonywanej pracy sprzęt (np. kask, rękawice, odblaskowe kamizelki, obuwie ochronne) oraz do przeszkolenia pracowników pod kątem wykonywanej przez nich pracy. Ponadto pracodawca ma obowiązek składania pisemnego raportu na temat wypadków do Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE – Health Service Executive). HSE jest odpowiedzialne za śledztwa w sprawach wypadków. Do jego obowiązków należy również powołanie tzw. Safety Officera (pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo) oraz sporządzenie oświadczenia, w którym zostaną określone potencjalne zagrożenia istniejące na terenie zakładu, jak również przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie tym zdarzeniom. Każdy pracownik powinien mieć możliwość wglądu go tego oświadczenia, jak również do tzw. Accident Book (Księgi Wypadków), w której odnotowane zostają szczegóły każdego wypadku mającego miejsce na terenie zakładu.

Zwolnienie z pracy po wypadku
Irlandzki pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika po wypadku. Jeżeli dojdzie do nieuzasadnionego zwolnienia, pracownik ma prawo domagać się odszkodowania również z tego tytułu. Zwolnienie z pracy po wypadku jest często środkiem presji w stosunku do poszkodowanych. W ten sposób pracodawca próbuje wymusić na poszkodowanym zrzeczenie roszczeń lub zaprzestanie dochodzenia odszkodowań. Jeżeli spotkałeś się z tą formą nacisku możesz przypuszczać, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Bezpłatnie skonsultujemy Twoją sprawę.

Co robić po wypadku?
Pierwszą czynnością, którą należy wykonać po wypadku w pracy jest poinformowanie przełożonych o zdrzeniu. Istotną sprawą jest również bezzwłoczne zgłoszenie się do lekarza w celu sporządzenia dokładnej listy obrażeń i rozpoczęciu leczenia. Warto również zebrać dane świadków zdarzenia. Jeśli poszkodowany nie włada językiem angielskim lub irlandzkim w stopniu komunikatywnym, ma prawo domagać się przydzielenia tłumacza. Miejsce wypadku oraz dowody należy zabezpieczyć.

Odszkodowanie za wypadek przy nielegalnym zatrudnieniu
Brak legalnego zatrudnienia nie jest czynnikiem wpływającym na wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy za spowodowane szkody i zaniedbania wpływające na wypadek. Jeżeli poszkodowany był zatrudniony nielegalnie i pracodawca nie opłacał w imieniu pracownika składek ubezpieczeniowych oraz podatków, poszkodowany może nadal ubiegać się o odszkodowanie. Nieprzestrzeganie prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego nie zwalnia pracodawcy od przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. Każdy pracownik ma prawo żądać przestrzegania zasad BHP.

Kiedy możesz mieć prawo do odszkodowania?

  • gdy pracodawca nie przeszkolił Cię do pracy na danym stanowisku (nie znasz obsługi maszyni urządzeń);
  • gdy nie posiadasz uprawnień do wykonywanej pracy i informowałeś o tym pracodawcę;
  • gdy nie otrzymasz środków ochrony od pracodawcy (kask, buty, spodnie, rękawice czy okulary ochronne);
  • gdy otrzymasz wadliwe narzędzia i maszyny do obsługi;
  • gdy pracujesz na niesprawnej maszynie, pozbawionej mechanizmów zabezpieczających (bezpiecznego wyłącznika, obudowy ochronnej);
  • gdy przenosisz przedmioty o wadze przekraczającej dopuszczalne normy;
  • gdy wykonujesz pracę bez nadzoru lub pomocy innych pracowników na stanowisku wielozadaniowym.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!