Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Zasiłki socjalne w Norwegii

Wyjechałeś do Norwegi sprawdź jakie benefity Ci przysługują

Jakie świadczenia po wypadku w Norwegii?

  • Zasiłek dla bezrobotnych
  • Zasiłek rodzinny
  • Zasiłęk opiekuńczy

 

Zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli pracowałeś w Norwegii choć jeden dzień i utraciłeś pracę nie z własnej winy możesz ubiegać o zasiłek dla osób bezrobotnych. Zadaniem takiego zasiłku jest częściowe zastąpienie utraconego dochodu.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych należy się osobom, których godziny pracy ulegają redukcji o 50%. Jeśli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny oraz wysyłasz co 14 dni karty meldunkowe również możesz ubiegać się o taki rodzaj zasiłku. Również osoby rzeczywiście poszukujące pracy, mieszkające lub przebywające na terenie Norwegii, osoby zakładające własną działalność gospodarczą, a także osoby bezrobotne z powodu upadłości firmy mogą składać wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo, aby móc korzystać z takiego zasiłku należy na przestrzeni 12 tygodni przepracować pełnych 8 tygodni etatowych, zatrudnienie musi nastąpić przed upływem 12 tygodni od daty przyjazdu do Norwegii.

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

W pierwszej kolejności należy udać się do miejscowego biura NAV w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Po dokonaniu rejestracji należy wypełnić formularz wniosku o zasiłek dla osób bezrobotnych. Ważne jest, aby wraz z wnioskiem złożyć wszelkie niezbędne dokumenty, ponieważ ułatwi to pracę biura NAV, który sprawnie i szybko dokona rozpatrzenia wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji biura NAV?

W przypadku gdy nie jesteś zgodny co do decyzji wydanej przez biuro NAV przysługuje Ci prawo do odwołania. Odwołanie musi być sporządzone w formie pisemnej. Tak sporządzone odwołanie należy skierować do odpowiedniego biura NAV dla miejsca zamieszkania. Mimo to, iż zostało złożone odwołanie, konieczne jest dostarczanie kart meldunkowych do urzędu. Odwołanie można wystosować w terminie 6 ntygodni od dnia otrzymania pierwszej decyzji z NAV.

Zasiłek rodzinny w Norwegii. Kiedy mogę składać wniosek o zasiłek rodzinny?

Jeśli kobieta jest miesiąc po urodzeniu dziecka lub minął miesiąc po przyjeździe rodzica z dzieckiem do Norwegii wówczas można składać wniosek o zasiłek rodzinny. Taki zasiłek przyznawany jest na okres do miesiąca przed ukończeniem 18 roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Norwegii?

Kwota zasiłku wynosi 970,00 NOK miesięcznie na dziecko. Wypłacany jest pod koniec każdego miesiąca. Kobiety, które urodziły dziecko na terenie Norwegii i są zarejestrowane w tamtejszej Ewidencji Ludności otrzymują taki zasiłek automatycznie.

Zasiłek opiekuńczy

Jeśli posiadasz dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat, bądź opiekujesz się dzieckiem, które przysposobiłeś i jest ono w wieku przedszkolnym możesz wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Taki zasiłek może zostać przyznany na okres do 23 miesięcy i wypłacany jest pod koniec miesiąca na jedno dziecko w kwocie 3.303 NOK miesięcznie.

Czy zasiłek opiekuńczy może zostać pomniejszony?

Tak jeśli dziecko korzysta z całodniowego przedszkola w wymiarze 33 godzin tygodniowo, które opłacane jest całkowicie lub częściowo z przysługujących dotacji publicznych.

Czy można połączyć ze sobą zasiłek rodzinny oraz zasiłek opiekuńczy?

Jak najbardziej oba te zasiłki można ze sobą połączy. Jednak, aby takie połączenie doszło do skutku należy razem z rodziną zamieszkiwać w Norwegii oraz być wpisanym do tamtejszej Ewidencji Ludności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

A co w przypadku, gdy jeden z członków rodziny pracuje na terenie Norwegii, a drugi zamieszkuje w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W przypadku, gdy jeden z członków rodziny pracuje w Norwegii, a drugi zamieszkuje w innym kraju europejskim i nie pobiera żadnych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla bezrobotnych, należą się świadczenia rodzinne w Norwegii. Jeśli jednak drugi z członków rodziny podjął zatrudnienie w innym kraju, w którym zamieszkuje lub pobiera świadczenia rodzinne wówczas świadczenia norweskie zostaną pomniejszone o świadczenia otrzymywane w kraju ojczystym.

Jeśli mój pracodawca oddeleguje mnie do pracy w Norwegii czy należy mi się wówczas zasiłek rodzinny, opiekuńczy?

W przypadku, gdy jesteś zatrudniony u pracodawcy w swoim rodzinnym kraju, opłacasz tam składki na ubezpieczenia społeczne i zostaniesz oddelegowany do pracy w Norwegii, wówczas nie możesz ubiegać się o tego typu zasiłki. Jeśli jednak po jakimś czasie sprowadzisz do Norwegii swoją rodzinę i Twój współmałżonek podejmie tutaj pracę wówczas staje się osobą uprawnioną do ubiegania się o świadczenia rodzinne.

Oddzwonimy do Ciebie!

Opisz swój przypadek.
Skontaktujemy się w 24 godziny!